SAKSA OKUPATSIOONIVÕIMU REPRESSIOONID EESTIS 1941–1944

Sõja kestel oli Saksa okupatsioonivõimul Eestis üle kolmekümne väga erineva suuruse ja tegutsemisajaga kinnipidamiskoha: vanglad Tallinnas ja maakonna keskustes, koonduslaagrid suuremates linnades ning Kirde-Eesti põlevkivitööstuse piirkonnas jm. Neile lisandusid mitmed Nõukogude sõjavangide laagrid.
Okupatsiooni esimesel aastal langesid rassiliste ja poliitiliste repressioonide alla peamiselt kohalikud elanikud. See järel hakkas okupatsioonivõim holokausti raames teistest alistatud riikidest Eestisse tooma juute, kelle massimõrvad on jätnud kõige tugevama pitseri sellele ajastule. Nende mälestus on jäädvustatud Klooga koonduslaagri memoriaalis. Aja jooksul soovime siin kodulehel avada ka teiste peamiste kinnipidamiskohtade lood.